Ο ανθρώπινος οργανισμός για να λειτουργήσει εύρυθμα και σωστά έχει όργανα. Τα όργανα δημιουργούν συστήματα οργάνων. Τα συστήματα οργάνων δημιουργούν τον οργανισμό. Τα κυριότερα συστήματα οργάνων είναι το αναπνευστικό που συντονίζει την αναπνοή, το κυκλοφορικό που συντονίζει την καρδιά και τη ροή αίματος, το νευρικό όπου είναι το σημαντικότερο καθώς από αυτό περνάνε οι πληροφορίες και τα μηνύματα για να εκτελεστεί οποιαδήποτε λειτουργία, το πεπτικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση και την αποβολή των θρεπτικών και των άχρηστων συστατικών και το μυϊκό σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για όλες τις κινήσεις που κάνουμε. 

Εμείς θα εμβαθύνουμε στο μυϊκό σύστημα και πάμε αμέσως να δούμε τι είναι. 

Το σύνολο των μυών του σώματος αποτελεί το μυϊκό σύστημα του οποίου ο βασικότερος ιστός είναι ο μυϊκός. Χαρακτηριστική ιδιότητα των κυττάρων του μυϊκού ιστού (μυϊκές ίνες) είναι η ικανότητα συστολής. Υπάρχουν τρία είδη μυϊκού ιστού που χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες στη δομή και στη λειτουργία των κυττάρων από τα οποία αποτελούνται. 

Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μύες και αποτελείται από σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις. Η συστολή τους γίνεται με τη θέλησή μας. 

Ο καρδιακός μυϊκός ιστός βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς. Οι μυϊκές ίνες του είναι κυλινδρικές, έχουν γραμμώσεις, αλλά δεν υπακούουν στη θέλησή μας. 

Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει κυρίως τοιχώματα όπως των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Αποτελείται από ατρακτοειδείς μυϊκές ίνες χωρίς γραμμώσεις, που δεν υπακούουν στη θέλησή μας. 

 

Το μυϊκό σύστημα περιλαμβάνει τους σκελετικούς μύες, οι οποίοι ελέγχονται από τη θέληση μας, τους λείους μύες που δεν ελέγχονται από τη θέλησή μας και τον καρδιακό μύ που βρίσκεται στην καρδιά και δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας. 

Οι σκελετικοί μύες προσφύονται στα οστά και είναι αυτοτελή όργανα που υπακούουν στη θέλησή μας. 

Κάθε γραμμωτός μυς μπορεί να αποτελείται από πολλές χιλιάδες μυϊκές ίνες, οι οποίες δεν αθροίζονται με τυχαίο τρόπο, αλλά διατάσσονται σε δεσμίδες (μυϊκές δέσμες), οι οποίες περιβάλλονται από πυκνό συνδετικό ιστό. Από πυκνό συνδετικό ιστό περιβάλλεται και ο μυς. 

Οι γραμμωτοί μύες, ανάλογα με τη μορφολογία τους, διακρίνονται σε σφιγκτήρες (σφιγκτήρας στόματος), πλατείς (πλατύς ραχιαίος) και μακρούς (τρικέφαλος βραχιόνιος). Σε γενικές γραμμές ένας μακρύς σκελετικός μυς έχει σχήμα ατρακτοειδές και αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα, τη γαστέρα και από δύο άκρα, τις προσφύσεις. Η κάθε πρόσφυση συνίσταται συνήθως από συνδετικό ιστό, τον τένοντα, ο οποίος συνδέει το μυ με τα οστά. Το ένα άκρο, η κατάφυση, προσφύεται στο οστό που ο μυς αυτός κινεί, ενώ το άλλο, η έκφυση, προσφύεται στο οστό που δεν κινείται. 

Ο λείος μυς ελέγχει τις ακούσιες κινήσεις. Ο μηχανισμός του ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ο λείος μυϊκός ιστός βρίσκεται στα τοιχώματα των σπλαχνικών οργάνων και είναι τοποθετημένος σε στοιβάδες. Τα λεία μυϊκά κύτταρα σχηματίζουν διαφορετικές ίνες από τα σκελετικά 

Ο καρδιακός μυς συναντάται στην καρδιά και ελέγχει τις συσπάσεις της. Είναι υπεύθυνος για ακούσιες κινήσεις όπως και ο λείος μυς, και επομένως ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Μοιάζει όμως αρκετά στην δομή με τον σκελετικό μυ. Τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα είναι και αυτά γραμμωτά αποτελούμενα από ινίδια ακτίνης και μυοσίνης, όμως είναι πολύ μικρότερα, αποτελούνται μόνο από έναν πυρήνα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. 

Επομένως, το μυϊκό σύστημα είναι εκείνο που διευκολύνει τις κινήσεις μας, συντονίζει λειτουργίες που εμείς δε μπορούμε να συντονίσουμε, συνδέεται με το νευρικό σύστημα πολύ στενά και τα δύο αυτά συστήματα συνεργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

 

 

 

Πηγές 

Fox S.I. – Human Physiology, 1999