ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROFIT 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ευρωπαϊκό τεστ (eurofit) προσδιορίζει αποτελεσματικούς τρόπους ακριβούς αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των παιδιών για να χρησιμοποιηθούν στο σχολείο και στον ευρύτερο τομέα της έρευνας. Οι λόγοι που ενέπνευσαν τη δημιουργία των τεστ αυτών είναι οι εξής: α) η φυσική κατάσταση ως σημαντικός παράγοντας υγείας και φυσικής αγωγής, β) ο προσδιορισμός της φυσικής κατάστασης ως πολύτιμο στοιχείο για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και γ) η συμβολή του ευρωπαϊκού τεστ στην εκπαίδευση. 

   Τα ευρωπαϊκά τεστ είναι απλά και πρακτικά βασίζονται σε σχετικά αξιόπιστες και αποδεδειγμένες μετρήσεις. Τα τεστ αυτά αξιολογούν την καρδιοναπνευστική λειτουργία αντίστοιχο τεστ είναι το παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής και η εργοδοκιμασία (PWC 170), η μυϊκή δύναμη όπου το αντίστοιχο τεστ είναι η δύναμη χεριού για στατική και το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα για την εκρηκτική, η μυϊκή αντοχή με αντίστοιχο τεστ να είναι η εξάρτηση σε μονόζυγο με λυγισμένους αγκώνες για τη λειτουργική δύναμη και η αναδίπλωση από κατάκλιση για τη δύναμη του κορμού. Ακόμη, στη φυσική κατάσταση περιλαμβάνεται η ταχύτητα με αντίστοιχο τεστ το παλίνδρομο τρέξιμο 10 x 5μ. για δρομική ταχύτητα-ευκινησία και η μετακίνηση χεριού για τη ταχύτητα των άκρων, η ευκαμψία που αντίστοιχο τεστ είναι η δίπλωση από εδραία θέση και τέλος η ισορροπία με αντίστοιχο τεστ την ισορροπία στο ένα πόδι. 

   Επίσης γίνονται και ανθρωπομετρικές μετρήσεις {ανάστημα, σωματικό βάρος, σωματικό λίπος ( 5 δερματοπτυχές: δικέφαλο, τρικέφαλο, υποπλάτιο, υπερλαγαγόνιο και γαστροκνήμιο)}. Σημειώνουμε ακόμα την ηλικία και το φύλο του παιδιού.

Δείτε την πλήρη άσκηση παρακάτω